Ansluter...
Du har anmält dig med följande e-postadress: $email

Vinstmarginal - Vad är vinstmarginal?

Nyckeltal som visar företagets resultat i förhållande till företagets omsättning.
Vinstmarginal är ett mått som visar relationen mellan omsättning och resultat. Då vinstmarginalen bygger på resultatet före räntekostnader tar detta nyckeltal hänsyn till samtliga kostnader utom räntekostnaderna.

Det innebär att att hur företaget har finansierat sin verksamhet inte spelar någon roll vid vinstmarginalsräkning. Man bortser alltså från hur väl företaget lyckats med finansiering, och räknar därmed inte med finansiella kostnader.

Detta medför att nyckeltalet är mest användbart i en analys av vinstmarginalerna över en hel marknad eller i en konkurrentanalys. Målet är att kunna bedöma de totala affärsmarginalerna utan att behöva ta hänsyn till om företaget är hårt skuldsatt eller inte.

Så beräknas Vinstmarginal

R = Resultat före räntekostnader
O= Omsättning

Varför använda nyckeltalsanalys?

Meningen med att ställa olika nyckeltalsmått i förhållande till varandra kan vara för att få fram det bästa investeringsalternativet.

Det kan också vara för att göra branschjämförelser eller jämförelser inom samma företag över tid. Nyckeltal som kan användas vid företagsanalys är Soliditet, Räntabilitet eller Avkastning.

Relaterade sidor

×

Känner du någon

som du tror kan ha användning av denna sida?

×

Fel

Ledsen, systemet har försökt att skicka detta meddelande flera gånger på kort tid. Vänta en liten stund och försök igen.

Stäng detta fönster


Chat