Ansluter...
Du har anmält dig med följande e-postadress: $email

Räkenskapsår - Vad är ett räkenskapsår?

En jämförelseperiod som används för att kunna jämföra olika verksamhetsår

Om räkenskapsår

Räkenskapsår är en referensperiod för bokföringen. Som framgår av namnet är det normalt ett år. Enskilda firmor har alltid räkenskapsår lika med kalenderår. Fysiska personer kan ha brutet räkenskapsår och då byta räkenskapsår vid andra tidpunkter.

Om brutet räkenskapsår

Brutet räkenskapsår betyder således att räkenskapsår och kalenderår inte sammanfaller utan att räkenskapsåret avslutas 30 april, 30 juni, 31 augusti.

Annat tolvmånaders räkenskapsår

När en verksamhet startar eller avslutas kan det av praktiska skäl bli ett räkenskapsår som blir kortare än 12 månader, eller upp till 18 månader. Undantag för ovanstående datum kan också medges av Skatteverket.

BFL 3 2 § Om det med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse eller andra omständigheter finns synnerliga skäl, kan Skatteverket medge att annan period av tolv hela månader än som följer av 1 § får utgöra räkenskapsår. Lag (2003:727).

Mer om räkenskapsår

Företag med flera verksamheter eller flera företag i koncern måste ha samma räkenskapsår. Intäkter och kostnader ska alltid bokföras i det räkenskapsår som de hör till. Det betyder till exempel att även företag som använder sig av kontantmetoden måste bokföra fakturor vid ett årsskifte även om de inte är betalda.

Lagtextens definition av räkenskapsår

BFL 3 kap 1§: Ett räkenskapsår skall omfatta tolv månader. Fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person skall beskattas för hela eller en del av bolagets inkomst och sådana samfällighetsförvaltande juridiska personer som avses i 6 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha kalenderåret som räkenskapsår....

Andra företag får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår). Brutet räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 maj-den 30 april, den 1 juli-den 30 juni eller den 1 september-den 31 augusti. Lag (1999:1304)

Relaterade sidor

×

Känner du någon

som du tror kan ha användning av denna sida?

×

Fel

Ledsen, systemet har försökt att skicka detta meddelande flera gånger på kort tid. Vänta en liten stund och försök igen.

Stäng detta fönster

Chat