Ansluter...
Du har anmält dig med följande e-postadress: $email

Proformafaktura - Vad är en proformafaktura?

Proformafaktura upprättas för formens skull och är inte ett underlag för betalning
En proformafaktura är utfärdad för att visa värdet av varor och är inte ett underlag för betalning. Proformafakturor upprättas för "formens skull " Pro forma" och leverantören förväntar sig inte någon betalning för fakturan.

Proformafakturor kan bara användas för leveranser som du inte betalar för som exempelvis
 • Ersättnings- och garantivaror,
 • Prover, reklamföremål,
 • Returvaror
 • Reklamtryckalster.
Proformafakturor används främst i samband med export av varor men i vissa fall även vid leveranser inom Sverige.

Utseende på Proformafakturan

Proformafakturan ska vara så detaljerad som möjligt och används av tullmyndigheterna i importlandet för att förtulla varorna.

I de flesta länder ska proformafakturan innehåller följande:
 • Rubriken Proforma Invoice (dvs. Proformafaktura).
 • Datum
 • Säljarens/avsändarens och köparens/ mottagarens namn och adresser.
 • Kollinas märken, nummer, antal, slag och bruttovikt.
 • För varje artikel/produkt: Noggrann varubeskrivning, ursprungsland, nettovikt, annan kvantitet (t.ex. antal), pris/värde per enhet och totalt.
 • Leveransvillkor
 • Följande text ska anges: No charge. Value for customs purposes only.
 • Egenhändig namnteckning. (De flesta länder i Västeuropa och USA kräver inte namnteckning. USA kräver dock uppgift om namnet på hos säljaren ansvarig person.) 

Vad som ska stå på proformafakturan kan variera från land till land. På bl.a. postens hemsida kan du hitta information om vilka regler som gäller för olika länder.

Proformafakturor inom Sverige

Det finns inget lagstadgat krav på att proformafakturor ska upprättas vid leveranser inom Sverige. I bland annat följande fall förekommer det dock att man använder sig av proformafakturor för att specificera varans eller tjänstens värde:

En proformafaktura kan upprättas i avvaktan på ett bättre faktureringsunderlag eller när man enligt god redovisningssed borde ha upprättat en faktura men ännu inte gjort det. I de flesta branscher är detta mycket ovanligt.

En del företag använder proformafakturering när varan eller tjänsten inte levereras förrän kunden betalat.

Relaterade sidor

×

Känner du någon

som du tror kan ha användning av denna sida?

×

Fel

Ledsen, systemet har försökt att skicka detta meddelande flera gånger på kort tid. Vänta en liten stund och försök igen.

Stäng detta fönster


Chat