Ansluter...
Du har anmält dig med följande e-postadress: $email

God redovisningssed - Vad innebär god redovisningssed?

Innebär att redovisning ska utföras enligt god praxis.

e-conomic bokföringsprogram visar dig hur du enkelt kan hantera anläggningstillgångar. Har du användning för mer hjälp, är vår support redo att hjälpa dig.

Då bokföringslagen inte reglerar i detalj hur bokföringen och revisionen ska göras behövs regler och principer som styr detta och kompletterar lagen. När tolkningar utöver den traditionella lagtolkningen krävs måste en utfyllande förklaring göras.

Att bokföringen ska skötas enligt god redovisningssed innebär alltså att den inte enbart ska följa de lagar som gäller, utan även skötas enligt vedertagen praxis i branschen.

En ofta använd definition av vedertagen praxis är hämtad ur förarbetena till den svenska Bokföringslagen (1999:1078) "en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga.

Ytterligare fördjupning i God redovisningssed

För att ytterligare fördjupa sig i innebörden av god redovisningssed kan du läsa mer i Bokföringsnämndens handledning i bokföring "Att föra bok", som finns länkad här brevid. Här finns riktlinjer och beskrivningar om hur du anger budget, registrerar verifikat och mycket mer.

Lagtextens definition av God redovisningssed

I Årsredovisningslagen 6 kap 2 § och Bokföringslagen 4 kap 2 § föreskrivs kravet på god redovisningssed. Vad som är god redovisningssed kan variera mellan olika branscher och beroende på företagens storlek.

Enligt Bokföringslagen 8 kap 1 § är det Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed.

Finansinspektionen utformar rekommendationer för sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Ledning kan även hämtas ur anvisningar som getts ut av Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer. Som bland annat behandlar spårbarhet av verifikat och verifierinskedjans utformande. Även beslut och anvisningar från Skatteverket bidrar till utvecklingen av god redovisningssed.

Relaterade sidor

×

Känner du någon

som du tror kan ha användning av denna sida?

×

Fel

Ledsen, systemet har försökt att skicka detta meddelande flera gånger på kort tid. Vänta en liten stund och försök igen.

Stäng detta fönster


Chat